BOMBAY BOULEVARD

Bilderna av Håkan Elofsson ställdes ut på Fotografiska i Stockholm och de skildrar de människor som lever på gatorna i Bombay.

Bilderna gavs ut i bokform i samband med utställningen och gavs ut på ETC Förlag och finns att köpa på nätet, citat ur boken:

"Gatorna är hem och arbetsplats, ett kollektivt trottoar­samhälle utan eller med bara sporadisk avskärmning. Du ser det alla ser. Du måste se. Och den som blir sedd måste på samma sätt låta dig se."

Målet med scenografin var att skapa illusionen av gaturummet.

 

Mitt uppdrag:

Scenografi

Produktion

 

Foto: Håkan Elofsson

 

 

.

Saxgränd 1 129 42 Hägersten mail@susannerolf.com +46 708 88 99 33
Saxgränd 1 129 42 Hägersten mail@susannerolf.com +46 708 88 99 33