UPPGÅNG & FALL

Borgholms slott har en historia som sträcker sig över 900 år, ruinen gästas av ca 100.000 besökare om året. Utställningen ska attrahera fler besökare och väcka folks intresse om slottets historia och gjordes på uppdrag av Statens Fastighetsverk som en del av ett större EU-projekt med namnet Öppna Portar.

Utställningen som till stor del består av ett antal scenografier befinner sig både inom- och utomhus och är byggd som en permanent installation.

 

Mitt uppdrag:

Koncept, innehåll

Projektledning

Produktionsledning

Grafisk form & marknadskommunikation

Scenografi samarbete med
Lehna Edwall

Illustrationer: Malin Rosenqvist

Foto: Anders Thessing

 

Saxgränd 1 129 42 Hägersten mail@susannerolf.com +46 708 88 99 33
Saxgränd 1 129 42 Hägersten mail@susannerolf.com +46 708 88 99 33