KOM.NU.DÅ!

Älskade Telefon

Studion

Utställningen KOM.NU.DÅ. på Tekniska museet tog sitt avstamp i nutiden och förmedlade den utveckling och historia som ligger till grund för det moderna nätverkssamhället.

Älskade Telefon var inriktad på design och telefonhistoria. Med utgångspunkt i några internationellt välkända svenska telefonmodeller visade den hur olika faktorer har påverkat designen och hur dessa har samspelat vid utformningen.

Studion är en fast del av den pedagogiska verksamheten på Tekniska museet. Det är en fullt fungerande modern mediestudio för tv, radio och dagspress där skolklasser själva producerar radio, tv och tidningar.

 

Mitt uppdrag:

Projektledning

Produktion.

 

Utställningsdesign av

Mikael Varhelyi. och Frida Arvidsson

Grafisk Form av Anna Lind Lewin

Saxgränd 1 129 42 Hägersten mail@susannerolf.com +46 708 88 99 33
Saxgränd 1 129 42 Hägersten mail@susannerolf.com +46 708 88 99 33