I stora drag har jag 30 års erfarenhet av operativ projektledning, dvs att starta, driva och slutföra projekt. Till en början främst inom design och kommunikationsbranschen men sedan ca 15 år har jag arbetat med att skapa utställningar och under det sista året med projektledning i byggbranschen.

Mitt arbete som operativ projektledare innebär ansvar för budget, tidsplanering, upphandling av material och tjänster, logistik, produktion och till sist utvärdering och uppföljning. För att utveckla min kompetens även som projektledare till byggsektorn har jag gått en diplomutbildning om projektledning i byggprocessen.

Saxgränd 1 129 42 Hägersten mail@susannerolf.com +46 708 88 99 33
Saxgränd 1 129 42 Hägersten mail@susannerolf.com +46 708 88 99 33